Doe de postcodecheck

Glasvezel, ook voor u?

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden vastrechtvergoeding buitengebied

GlasDraad Groene Hart B.V., statutair gevestigd te Prinses Margrietplantsoen 87, 2595BR ‘s-Gravenhage en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69842043 en met BTW-nummer NL858034578B01 (verder: GlasDraad), bouwt een glasvezelnetwerk. Dit nieuwe netwerk kan grote hoeveelheden data versturen, is supersnel en uiterst betrouwbaar. Als uw woning is aangesloten op glasvezel, kunt u gebruikmaken van diensten zoals internet, televisie, telefonie en zakelijke diensten met de hoogste kwaliteit.

Het fysieke glasvezelnetwerk en de diensten op het glasvezelnetwerk zijn gescheiden. Dit betekent dat het fysieke netwerk door GlasDraad wordt aangelegd en beheerd. De diensten (internet, televisie en telefonie) op het glasvezelnetwerk worden aangeboden door dienstaanbieders. Voor de dienstverlening van de serviceproviders is een fysieke glasvezelaansluiting noodzakelijk. Andersom bent u ook verplicht om een abonnement af te sluiten met één van de serviceproviders die op het GlasDraad-netwerk beschikbaar zijn om een aansluiting te kunnen krijgen op het glasvezelnetwerk.

Vastrechtvergoeding

Voor het aansluiten van uw woning op glasvezel en het gebruik ervan betaalt u een bijdrage. De kosten voor het aansluiten van uw woning op het glasvezelnetwerk noemen wij de ‘vastrechtvergoeding’. Daarnaast dient u voor het gebruik van de diensten (internet, televisie en/of telefonie) een abonnement af te sluiten bij een serviceprovider. Wanneer u zich aanmeldt bij de serviceprovider, kunt u direct een contract met ons aangaan om de vastrechtvergoeding te betalen. U kunt dus op de website van de serviceprovider in één keer zowel het contract voor de vastrechtvergoeding als een abonnement voor de diensten afsluiten.

Voorinschrijving

In een gebied wordt pas gestart met de aanleg van het glasvezelnetwerk wanneer een minimaal percentage van het aantal adressen een abonnement afsluit bij een serviceprovider. Dit traject noemen wij de voorinschrijving. GlasDraad kondigt vooraf aan waar, wanneer en voor wie de voorinschrijving geldt. Ook bepaalt GlasDraad hoe hoog het minimale percentage aanmeldingen moet zijn. Wanneer dit percentage na afloop van de voorinschrijvingsperiode niet  wordt behaald, kan GlasDraad ervoor kiezen om geen glasvezelnetwerk aan te leggen. In dat geval wordt het contract dat u tijdens de voorinschrijvingsperiode met ons bent aangegaan, beëindigd.

Hieronder leggen wij uit wat u als klant van ons kunt verwachten en ook welke afspraken wij met u maken.

Voorwaarden en afspraken

Wat mag u van ons verwachten?

GlasDraad installeert, beheert en onderhoudt een glasvezelaansluiting naar uw woning. De belangrijkste onderdelen voor een glasvezelaansluiting zijn: de buizen en kabels die we in de grond leggen inclusief de glasvezelkabel die tot in uw woning loopt plus een kastje waar die kabel eindigt. Met een glasvezelaansluiting bedoelen we de glasvezelkabel en het kastje tezamen. Op deze glasvezelaansluiting kunnen apparaten van de serviceproviders worden aangesloten.

Wij sturen een monteur bij u langs die de glasvezelaansluiting in uw huis installeert. U mag verwachten dat wij altijd met zorg en in alle redelijkheid te werk gaan. Als er onverhoopt iets aan uw eigendommen kapot gaat tijdens de installatie door onze schuld, wordt de schade door ons hersteld of vergoed.

Wat verwachten wij van u?

Uw medewerking is nodig

Wanneer u een contract met ons aangaat, dan dient u akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden Vastrechtvergoeding Buitengebied. Daarnaast hebben wij uw medewerking nodig voor de installatie. We moeten niet alleen in uw straat en tuin zijn, maar ook in uw woning en dat is uw privégebied. U moet daarom zelf aanwezig zijn, of als u niet kunt, een huisgenoot of iemand anders die u dit toevertrouwt.

Ook na de installatie van de glasvezelaansluiting rekenen wij op uw medewerking. Als er iets aan de hand is of als u ergens over twijfelt, is het mogelijk dat een monteur de glasvezelaansluiting naar uw woning moet controleren. De kans dat zoiets zich voordoet is niet groot. De glasvezelaansluiting moet goed bereikbaar blijven om werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Aansluiting in meterkast

De glasvezelaansluiting komt meestal in de meterkast. Voorafgaand aan de aanleg wordt dit definitief vastgesteld door de aannemer van GlasDraad.

Hoe zit het met de kosten?

Het aanbod bestaat uit twee betalingsvarianten:

Betalingsvariant A) U kunt kiezen om het bedrag in één keer af te kopen. U betaalt eenmalig 1.815,00 Euro inclusief btw. U betaalt daarna geen maandelijkse vastrechtvergoeding.

Betalingsvariant B) U kunt kiezen om eenmalig een bedrag te betalen van 0,00 Euro. Daarna betaalt u maandelijks 15,00 Euro. Beide bedragen zijn inclusief btw.

Start betaling vastrechtvergoeding

De kosten van de glasvezelaansluiting, worden in rekening gebracht nadat de aansluiting in uw woning gemaakt is. Wanneer uw glasvezelaansluiting op of voor de 10e van de maand is geïnstalleerd, start de facturatie in dezelfde maand. Anders volgt de facturatie in de eerstvolgende maand. In beide gevallen wordt het bedrag rond de 25e van de maand afgeschreven van uw bankrekening. Dit bedrag is het eenmalige bedrag (Betalingsvariant A en eenmalige bedrag van Betalingsvariant B) en, indien u daarvoor heeft gekozen, ook het maandelijkse bedrag (Betalingsvariant B).

Het maandbedrag (inclusief btw) van variant B hebben we per 1 januari 2018 vastgesteld. Dit bedrag passen we, jaarlijks, op 1 januari, aan conform de geldende inflatie-index voor consumentenprijzen die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent. We kondigen deze aanpassing minimaal 1 kalendermaand van tevoren aan. U hoeft daar verder niets voor te doen. Het bedrag dat maandelijks wordt afgeschreven, verandert automatisch.

Hoe kan ik de maandelijkse betaling van de vastrechtvergoeding beëindigen of aanpassen?

Wanneer u een maandelijkse vastrechtvergoeding (Betalingsvariant B) aan ons betaalt, heeft u altijd de mogelijkheid om de maandelijkse vastrechtvergoeding alsnog af te kopen. U betaalt dan 1.815 Euro inclusief btw. Wanneer u alsnog hiervoor kiest, betaalt u vanaf dat moment geen maandelijkse vastrechtvergoeding meer. De maandelijkse vastrechtvergoeding die tot dat moment door u is betaald, wordt niet in mindering gebracht op dit bedrag.

Wat zijn de mogelijkheden als ik verhuis?

Er zijn drie scenario’s mogelijk:

  1. Wanneer u heeft gekozen voor de eenmalige vastrechtvergoeding van 1.815 Euro (Betalingsvariant A), blijft de woning bij verhuizing aangesloten op het glasvezelnetwerk. De nieuwe eigenaar van de woning kan dan zonder vastrechtvergoeding gebruikmaken van de glasvezelaansluiting.
  2. Wanneer u heeft gekozen voor de maandelijkse vastrechtvergoeding (Betalingsvariant B), betaalt u 1.815 Euro inclusief btw. U betaalt daarna geen maandelijkse vastrechtvergoeding meer.
  3. Wanneer u heeft gekozen voor de maandelijkse vastrechtvergoeding (Betalingsvariant B), kunt u de maandelijkse vastrechtvergoeding ook overdragen naar de nieuwe bewoners. Hiervoor moeten de nieuwe bewoners toestemming geven via een wijzigingsformulier. Dit formulier kunt u aanvragen via [email protected]

Kosten van een na-aansluiting

Het aanbod voor een glasvezelaansluiting Betalingsvariant A of B kent een einddatum waarop het vervalt, hierover wordt u tijdig geïnformeerd. Maakt u binnen deze periode geen gebruik van het aanbod dan wordt er geen glasvezelaansluiting tot aan/in uw huis gerealiseerd.

Het is mogelijk om, na deze periode, alsnog een glasvezelaansluiting voor uw huis te laten realiseren. Dit noemen wij een na-aansluiting. Het aanbod Betalingsvariant A of B is niet van toepassing op een na-aansluiting. De vastrechtvergoeding voor een na-aansluiting bedraagt minimaal 2.500,00 Euro en meer wanneer de kosten voor de na-aansluiting hoger zijn dan dit minimale bedrag. Wanneer u een na-aansluiting aanvraagt, krijgt u eerst een offerte met de werkelijke aanlegkosten van GlasDraad. Na uw akkoord op en betaling van de offerte, wordt de na-aansluiting van uw huis gerealiseerd. U bent geen maandelijks vergoeding verschuldigd zoals bij Betalingsvariant B.

Retourrecht

Besluit u dat u na het afsluiten van een contract toch geen glasvezelaansluiting wilt afnemen, dan heeft u de mogelijkheid om binnen 14 dagen na het afsluiten het contract te annuleren. U moet daarvoor het herroepingsformulier op groenehart.glasdraad.nl downloaden en ondertekend opsturen naar GlasDraad Groene Hart B.V, Prinses Margrietplantsoen 87, 2595BR ‘s-Gravenhage. Let op, het contract dat u wellicht heeft afgesloten met een serviceprovider staat hier los van en de opzegging daarvan moet u zelf regelen.

Betalingstermijn

GlasDraad hanteert een standaard betalingstermijn van 14 dagen.

Kunnen wij het bedrag niet automatisch incasseren of betaalt u niet binnen de betalingstermijn dan sturen wij u een herinnering. Na de laatste herinnering melden wij u dat er incassokosten in rekening worden gebracht conform de staffel BGK (WIK) met een minimum van 40,00 exclusief btw.

Voor vragen over de factuur kunt u bellen naar 085-0479225. Bent u het niet eens met de factuur dan kunt u dit ook via bovengenoemde contactgegevens kenbaar maken. Let wel op, dat wanneer u bezwaar heeft aangetekend, u nog steeds verplicht bent om in de tussentijd de vastrechtvergoeding te blijven betalen.

Doen we alleen zaken met de eigenaar van een pand?

Nee, wij doen ook zaken met huurders. Bent u geen eigenaar van het pand waarin de aansluiting komt dan rekenen wij erop dat de eigenaar akkoord is met installatie van de glasvezelaansluiting. Bij twijfel vragen wij om een schriftelijke verklaring van de eigenaar van het pand. Wij moeten er in elk geval zeker van zijn dat we toestemming hebben om de glasvezelaansluiting te kunnen maken, verbeteren, vervangen of weghalen. Degene die het contract aangaat betaalt de vastrechtvergoeding. Zonder toestemming kunnen wij geen glasvezelaansluiting realiseren.

Wie is verantwoordelijk als er meer huishoudens/personen in het pand wonen?

Wij willen vooral duidelijkheid. Als er in een pand meer huishoudens of personen zijn die dezelfde glasvezelaansluiting gebruiken, bijvoorbeeld in een woongemeenschap, vragen we of één persoon verantwoordelijkheid neemt voor naleving van het contract.

Accepteren we iedereen als klant?

In principe komt iedereen zonder bestaande coax- of glasvezelaansluiting in het buitengebied in aanmerking voor een glasvezelaansluiting. Alleen als we zeer gegronde redenen hebben, weigeren we een aanvraag. We wijzen bijvoorbeeld een aanvraag af als de betreffende persoon nog een schuld bij ons heeft of als het zeer aannemelijk is dat hij  of zij  de afspraken niet nakomt. En hoewel het in de praktijk zelden voorkomt, is het mogelijk dat wij geen toestemming krijgen voor graafwerkzaamheden op privéterrein van derden, terwijl die noodzakelijk is voor het realiseren van uw glasvezelaansluiting. Dit kan betekenen dat wij  uw woning  niet  kunnen  aansluiten. Uiteraard informeren wij  u hierover en wordt het contract dan ontbonden.

Wat doen we bij overlijden?

In het geval van overlijden, kunnen wij onze medewerking verlenen op twee manieren. De maandelijkse vastrechtvergoeding wordt door iemand op hetzelfde huisadres administratief overgenomen. De andere mogelijkheid is om de maandelijkse vastrechtvergoeding op dit adres te stoppen.

Kunnen wij de voorwaarden wijzigen?

Ja, dit kondigen we per e-mail of brief ruim – minimaal 1 kalendermaand – van tevoren aan.

Kunnen wij het contract beëindigen?

GlasDraad beëindigt een contract alleen als er zwaarwegende redenen zijn. GlasDraad kan dan de glasvezelaansluiting deactiveren. We houden ons aan een opzegtermijn van minimaal 30 dagen. In de praktijk gaat het vooral om klanten die niet betalen. Als GlasDraad het contract beëindigt, kunt u niet langer gebruikmaken van de glasvezelaansluiting. Dat betekent ook dat de serviceprovider in dat geval niet langer haar diensten (bijvoorbeeld internet-, tv- of andere telecomdiensten) aan u kan leveren. Heeft u nog een lopend contract bij uw serviceprovider dan blijft u wel verplicht om de abonnementsgelden aan uw serviceprovider te betalen.

Hoe zit het met de privacy?

We krijgen rechtstreeks uw gegevens

Wij ontvangen uw persoonsgegevens om met u een contract aan te gaan voor de vastrechtvergoeding. Uw gegevens worden gedeeld met derden voor facturatiedoeleinden en om de glasvezelaansluiting te realiseren.

Wij ontvangen uw gegevens, wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief. Wij sturen u alleen nieuwsbrieven die gaan over het glasvezelnetwerk of hieraan direct zijn gerelateerd. Via de nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid zich af te melden.

Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om u via de in de toekomst te informeren over aanbiedingen op het glasvezelnetwerk of andere gerelateerde diensten.

Uiteraard houden wij ons aan de geldende privacywetgeving.

Hoe zit het met storingen en defecten?

Wat gebeurt er als er storingen optreden?

We beseffen hoe vervelend het is wanneer u geen gebruik kunt maken van internet, tv, radio of telefonie mocht er een storing optreden binnen het glasvezelnetwerk. U mag van ons redelijkerwijs verwachten dat we er alles aan doen om storingen of onderbrekingen te voorkomen en het glasvezelnetwerk zo snel mogelijk te herstellen.

Overmacht

In het geval van overmacht of bijzondere omstandigheden kunnen wij de beschikbaarheid van uw netwerkverbinding via de glasvezelaansluiting niet volledig garanderen. U kunt denken aan momenten waarop we onderhoud moeten verrichten of als er schade is ontstaan tijdens bijvoorbeeld graafwerkzaamheden van derden. Het kan zijn dat dan de netwerkverbinding tijdelijk wordt onderbroken. Dit zijn uitzonderlijke situaties. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele storingen bij de serviceproviders.

Meld schade bij serviceprovider

Een groot deel van de glasvezelaansluiting bevindt zich op uw privéterrein. Het kan zijn dat u de eerste bent die merkt dat er iets mis is. Wij hebben uw hulp dan nodig. Het is van belang dat u de serviceprovider inlicht als u denkt dat er schade is of dat de glasvezelverbinding van GlasDraad niet goed werkt. Meld de mogelijke schade of onregelmatigheden dan ook zo snel mogelijk. Indien nodig maakt iemand met u een afspraak voor een monteursbezoek.

Wie betaalt reparaties?

GlasDraad is verantwoordelijk voor de glasvezelaansluiting en neemt daarom de kosten van reguliere reparatie voor haar rekening. We willen natuurlijk ook vaststellen hoe de schade is ontstaan. Als er door uw schuld iets kapot gaat, bijvoorbeeld omdat u een spijker door een glasvezelkabel heeft geslagen, bent u verantwoordelijk. Mogelijk vragen wij u dan om een schadevergoeding. We rekenen erop dat u al het mogelijke doet om schade aan de glasvezelaansluiting te voorkomen.

Niet sleutelen aan installatie

Het belangrijkste is dat u zelf nooit sleutelt aan de installatie of verzegelingen verbreekt. Dat is te risicovol. Alleen experts die door GlasDraad of de serviceprovider worden aangestuurd mogen dat.

Wat als ik het niet eens ben met de gang van zaken?

Wat doen we als iets niet exact in de voorwaarden staat?

We hebben zoveel mogelijk vooraf vastgelegd in deze voorwaarden en afspraken. We beseffen dat deze nooit helemaal volledig kunnen zijn. Als een voorval of probleem hier niet is omschreven, treffen we een regeling. We zoeken dan samen met u in alle redelijkheid naar een oplossing. We hechten belang aan een goede relatie met onze klanten.

Wat als u het oneens bent met ons?

We hopen uiteraard dat het niet zover komt. Indien u vindt dat GlasDraad zich niet aan de afspraken houdt kunt u een klacht indienen. Dat moet dan per brief of e-mail binnen 8 weken nadat u het probleem heeft ontdekt. U kunt uw klacht sturen naar GlasDraad Groene Hart B.V, Prinses Margrietplantsoen 87, 2595BR ‘s-Gravenhage. Wij reageren zo snel mogelijk, in elk geval bevestigen wij binnen 2 weken de ontvangst van uw klacht.