Doe de postcodecheck

Glasvezel, ook voor u?

14 feb ‘19

Eerste schop in de grond in het Groene Hart

Op woensdag 6 februari is de eerste schop in de grond gegaan voor de aanleg van het glasvezelnetwerk van GlasDraad Groene Hart.

Om de start van de aanleg feestelijk in te luiden, vond op woensdag 6 februari een officieel ‘eerste schop in de grond’ moment plaats. In het bijzijn van de wethouder van de gemeente Kaag en Braassem, lokale ambassadeurs, de serviceproviders, aannemer Spitters en vertegenwoordigers van GlasDraad Groene Hart werd even stil gestaan bij dit bijzondere moment.

Het lijkt wellicht dat er niet veel gebeurd is de afgelopen maanden. Er is achter de schermen met man en macht gewerkt om nu ook fysiek te mogen beginnen met de aanleg.

Om in een deelgebied te mogen starten met graven, hebben we toestemming nodig van de eigenaar of beheerder van de grond waar we in willen gaan werken. In het hele gebied hebben we naast een groot aantal privégronden ook 12 verschillende overheidsinstanties (zoals gemeente, provincie en waterschap). Met al deze partijen moeten onze plannen afgestemd worden. Nadat we overeenstemming hebben bereikt over de exacte plaats in de grond waar we ons netwerk mogen aanleggen, moeten we zorgen voor de veiligheid van de medewerkers van onze aannemer Spitters en ook proberen we de overlast voor bewoners te minimaliseren. Zo wordt er bodemonderzoek gedaan om zeker te weten dat er geen vervuilde grond is en er worden verkeersplannen gemaakt. Ook deze worden afgestemd met de gemeente of provincie. En pas als dit allemaal gereed is kunnen we aan de slag.