Doe de postcodecheck

Glasvezel, ook voor u?

Meld u aan voor glasvezel

GlasDraad Groene Hart is gestart met de aanleg van glasvezel. De benodigde 50% van het aantal adressen in het buitengebied dat zich moest aanmelden is gehaald. Uiteraard is het mogelijk om u nog aan te melden voor een na-aansluiting.

Om aangesloten te worden op glasvezel sluit u twee contracten af:

  • U betaalt GlasDraad Groene Hart voor de fysieke glasvezelaansluiting (de zogenaamde vastrechtvergoeding). De mogelijkheid om het vastrecht te betalen via een maandelijkse bijdrage is na de sluiting van de vraagbundeling vervallen.
  • U neemt een abonnement voor één of meerdere diensten (internet, televisie en/of telefonie) af bij één van onze serviceproviders.

Via scope@glasdraad.nl kunt u een offerte aanvragen voor een na-aansluiting.

Ons aanbod

(tijdens de vraagbundeling)

  • U betaalt € 15,- per maand (vastrechtvergoeding). Dat bedrag betaalt u gedurende 15 jaar, waarna u het kunt afkopen voor € 15,-. Daarnaast neemt u een abonnement af bij een serviceprovider.
    OF
    U koopt de aansluiting (oftewel het vastrecht) af voor € 1.815,-. Daarnaast neemt u een abonnement af bij een serviceprovider.
  • Let op: u betaalt pas als uw huis is aangesloten (planning einde 1e kwartaal 2020). Dit geeft u ruim de tijd om de benodigde bedragen te organiseren.
  • Prijzen zijn inclusief btw. Er vindt indexatie plaats op de maandelijkse termijnbedragen.
  • aanmelden na de vraagbundeling kan, maar dan geldt een minimaal tarief, op basis van een offerte, van € 2500,-.

Serviceproviders

Hieronder vindt u de serviceproviders waaruit u kunt kiezen. U schrijft zich in voor glasvezel én voor diensten via deze providers. Wij verwijzen u voor inschrijven door naar onderstaande websites. In hun bestelformulieren wordt de aanmelding bij Glasdraad meegenomen.